Spice Chasm's Beverage Products

Black Sugar Ginger Tea

Black Sugar Ginger Tea

Catmint

Nepeta cataria

Nepeta cataria - Catmint

Chai Latte Spice Blend

Chai Latte Spice Blend

Cinnamon

Cinnamomum loureirii

Cinnamomum loureirii

Cloves

Syzygium aromaticum

Syzygium aromaticum - Cloves

The Fruit Dip

The Fruit Dip

Ginger

Zingiber officinale

Zingiber officinale - Ginger

Holy Basil

Ocimum tenuiflorum

Ocimum tenuiflorum - Holy Basil

Japanese Prickly Ash

Z. ailanthoides

Zanthoxylum ailanthoides - Japanese Prickly Ash

Lemon Balm

Melissa officinalis

Lemon Balm - Melissa officinalis

Lemon Grass

Cymbopogon sp.

Cymbopogon sp. - Lemon Grass

Mountain Marigold

Tagetes lemmonii

Tagetes lemmonii - Mountain Marigold

Mint

Mentha sp.

Mentha sp. - Mint

Mulled Wine Spice Mix

Mulled Wine Spice Mix

Nutmeg

Myristica fragrans

Myristica fragrans - Nutmeg

Pandan Leaf

P. amaryllifolius

Pandanus amaryllifolius - Pandanus

Pumpkin Pie Spice

Pumpkin Pie Spice

Roselle

Hibiscus sabdariffa

Hibiscus sabdariffa - Roselle

Turmeric

Curcuma longa

Curcuma longa - Turmeric

Turmeric Latte Spice Blend

Turmeric Latte Spice Blend

Ube

Dioscorea alata

Dioscorea alata - Ube